PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Ters Kılavuz Tel Tekniğinde Değişiklik: Kısa Ters Kılavuz Tel Tekniği

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural
Uz. Dr. Ekrem Bilal Karayamaz

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VAKA ÖZETİ VE İŞLEM

Optimal medikal tedaviye rağmen CCS sınıf IV anjinası olan 55 yaşındaki bir kadında, sol sirkumfleks de hastalıklı bir trifikasyondan hemen önce kritik restenoz (distal stent segmenti ve distal stent kenarının 5 mm ötesinde) mevcuttu (Video 1) . Tellemek kolay gözükmekle birlikte, birkaç teller ve ucuna farklı eğrilerle ve balon dilatasyonu sonrası denemelere (Video 2) rağmen 20 dakikalık çabalardan sonra, antegrad telleme girişimleri başarısız oldu. Daha sonra, ana dalın yüksek açılı olduğunu fark ettik (bkz. çizgi ( Resim 1). İki dalın üst üste gelmesi ile maskelenmiş olan kıvrımlı damara tel geçirmek için eldeki imkanlarla tersine kılavuz tel tekniği en uygun olarak seçenek kabul edildi. Bununla birlikte, standart bir toka hem hedef damar ostiumundan kısa bir süre sonra kıvrılan ve incelen ilk yerleşilecek damara (trifikasyonda ortadaki dal) ilerletmek için çok uzun olucaktı. Ayrıca ardışık kompleks lezyonu nedeniyle hedef damarın ostiumuna ilerletilmesi sonucunda olası bir tel çevirme ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulacağından bir polimer kaplı kılavuz tele (PT-2, Boston Scientific) yaklaşık 1.5-2 cm yarım toka yapılıp ucuna 3 mm kıvrım verilerek damara ilerletildi ( Resim 2). Mikrokateter olmadan önce telin orta dala ilerletilmesini sağladık ve sonra ucunu hedef damarın ostiumuna yönlendirmek için geriye çekip tork aygıtı ile yönlendirme yaptık. Kısa toka nedeniyle, tork vermek ve yeniden yönlendirme girişimleri oldukça kolay oldu. Predilatasyon işleminden sonra (Video 3Video 4) mümkün olduğunca derine ( Resim 3) 3.0 x 18 mm ilaç salınımlı bir stent (Xience, Abbott) yerleştirildi ve 3.5 NC balon ile önceden optimize edildi (önceki stent ile birlikte). Nihai anjiyografi tatmin ediciydi (Video 5). Şikayeti geçen hastanın üç aylık takipte semptomu ortaya çıkmadı.

TERS KILAVUZ TEL TEKNİĞİ İÇİN YENİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Ters kılavuz tel tekniğine “toka tekniği” de denir. Bir polimer kaplı kılavuz tel ucundan yaklaşık 3-5 cm bükülmüş ve 3-5 mm terse küçük kıvrım verilerek introduser içinden koroner artere ilerletilmiştir. Geri çekildiğinde, kılavuz tel ucu açılı yan dala girer. Ters kılavuz tel tekniği, oldukça açılı yan dalların kullanılması durumunda damar boyunca bir kılavuz tel ilerletmek için başarılıdır. İlk modifikasyona “Advanced Reversed Guidewire Technique” denir; telin 3-5 mm distal ucu sadece tek bir eğilme noktadan bir kıvrım vermek yerine, 3-4 hafif eğilme noktasına sahip 30-45 ° lik daha yumuşak bir eğri uygulanır (Dr. Kato’s önerisi).

Olgumuzda tokayı kısaltarak tekniği kısaltılmış ters kılavuz tel tel tekniği olarak adlandırdığımız bir modifikasyon yaptık. Daha kısa bir toka, özel durumlarda, yüksek açılı arter ardışık lezyon durumu, kalsifikasyon, diseksiyon vb başka bir komplek durum tarafından izleniyorsa veya ilk yerleştirilen durağın özellikleri uzun toka için uygun değilse tercih edilebilir. Bildiğim kadarıyla, kısaltılmış ters kılavuz tel tel tekniğinin ilk tanımı burada yapılmıştır.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Resim 1

Resim 2

Resim 3

KoronerGaleriye geri dön

Özgün Teknikler