PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Tekrarlayan İnstent Daralması Vakasına Yaklaşım

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural

SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş

2014 yılında ilk stent restenoz saptanan 55 yaşında kadın hastaya o dönemde stent içine bir İSS konularak çözüm bulunmuş (Video 1). Birkaç ay sonra hastanın yeniden şikayetleri başlayınca en az iki kez balon anjiyoplasti uygulanmış ama birkaç ay geçmeden hastada yine şikayetler başlamış. HAsta en son 2019 yılında polikliniğime geldi. Arada yapılan tüm çabalara rağmen anjiyografisi 2014 yılıyla neredeyse aynı idi (Video 2). Stentin distalinin iyi açılmadığı, stent sonrası çap farkı olduğundan bu bölgede yüksek basınç uygulamaktan kaçınıldığı sonucuna vardım. Hali hazırda 2 kaç stent zaten ince bir damarda çap azalmasına neden olmakta idi. Üçüncü kat stent düşünmedim. Farklı bir çözümüm vardı.

İşlem Açıklaması

Uygun çapta NC balonlarla defalarca çok yüksek basınlarda stent distalindeki yetersiz açılmayı giderdim (Video 3). Bu esnada NC balonla düşük basınçlarda stent distalini yokladım ve orada iki adet kum saati olduğunu gördüm. Onları çok yüksek basıçlara çıkmadan kırdım. Bu bölge için yeni bir stent düşüncem olmadığından ilaçlı balon uygulaması yaptım  (Video 4). Daha sonra proksimal bölgede kıvrım olan alanının rahat olmadığı (Video 5). Bu bölgeye de ilaç salınımlı stent konularak  (Video 6) postdilatasyonlar yapıldı.  Nihai sonuç kabul edilebilir olduğundan işleme son verildi (Video 7 ve Video 8).

Alınan Dersler

  1. Uygun lezyon hazırlığı ve postdilatasyon İSR’yi önlemek için elzemdir.
  2. Stent yetersiz açıldığında İSR riski yüksek
  3. İSR’de ilaçlı balonlar ince damarlarda çift tabaka stente bağlı lümen kaybını engellemektedir.
  4. Zaten çift tabaka stent varsa ilaç kaplı balonlar düşünülmeli.
  5. İlaç kaplı balonlar stent olmayan bölgelere de kullanılmaktadır (periferde daha sık olmak kaydıyla)

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

KoronerGaleriye geri dön

İnstent Restenoz