PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Retrograd KTO PKG Esnasında Aort Diseksiyonu ve Radyal Rüptür: Komplikasyonların Yönetilmesi

Oparatörler:OPERATÖR: Prof.Dr.Şevket Görgülü,
Vaka Hemşiresi: Buse Taşdemir
Anjiyo teknisyeni: İsmail Topaç

Acibadem Üniversitesi, Kocaeli Acıbadem Hastanesi

İşlem Açıklaması

Hasta retrograd RCA KTO için çift radyal yol ile giriş yapılarak dual enjeksiyon yapıldı. Sağ radyal 7Fr EBU kılavuz kateter ile sol sisteme sağ judkins 6 Fr kılavuz kateter ile RCA’ya giriş yapıldı (Video 1). Retrograd Corsair ve Sion blue tel ile 1.inci septale girildi ve tip enjeksiyonu yapıldı (Video 2). Sion tel alınarak sörf yapılmaya başlandı ve en sonunda damar dışına çıkılarak 2.septal denenmeye karar verildi (Video 3, Video 4 ve Video 5). Tip enjeksiyonu sonrası yeni bir Sion tel alınarak distal PDA’ya düşüldü ve tel en uç noktaya kadar ilerletilip Corsair’i taşıyabilmek için çapa yapıldı (Video 6, Video 7 ve Video 8). Corsair da taşındıktan sonra aşırı kalsifikasyona dayanarak periferik 0.14 gladius KTO teli alındı ve disseksiyon yapılarak RCA’nın ortasında ters CART işlemine hazırlık için bırakıldı (Video 9 ve Video 10). Corsair Gaia 3rd ile biraz daha ilerletildi ve antegrad Corsair ve Conquest pro ile antegrad geçiş yapılmaya çalışıldı (Video 11 ve Video 12). Hasta şiddetli sol kol ağrısı ve morarma ve soğuma nedeniyle işleme devam edilemedi. Kılıf kanatıldı kol aşağı sarkıtıldı ve femoral ponksiyon denendi. Ancak femoral nabız yokluğu nedeniyle yapılamayınca kolun rahatlamasından faydalanılarak tekrar yumuşak kaygan ile rüptüre radialden geçilerek destek için bu sefer 6f sol Amplatz 2 ile RCA’ya girildi (Video 13). Ancak aort ile beraber RCA’da da PDA’ya kadar büyük disseksiyon gelişti. Olası rüptür için antegrad opak verilmedi. Bu disseksiyon sayesinde antegrad Corsairimizi ilerletebildik (Video 14 ve Video 15). Antegrad Gladius 0.14 periferik KTO teli ile boğum yapılarak subintimal distale geçildi, retrograd olarak kateter içine girilemedi, Fielder XT’nin aort disseskiyonu içinde boğum yapması dikkat çekiyor (Video 16). 2×30 mm balon ile antegrad disseksiyona devam edildi ters CART işlemi için (Video 17). Gaia 3 ile retrograd geçilip RCA kateteri içine girildi ve 2×20 balon ile tel tuzaklandı, Corsair kateter içine taşındı (Video 18). Kılavuz kateter çıkarıldı ve Corsairin aortda gerçek lumen teyidi için tip enjeksiyonu yapıldı (Video 19). Fielder FC tel aortaya atıldı ve kapan ile yakalanarak Corsair kateter içine alınarak tuzaklandı (Video 20 ve Video 21). Fielder FC RG3 teli ile değiştirildi, (Video 22). 2×30 balonlar ile predilatasyon yapıldı (Video 23). 2,5×48 ilaçlı stent distale sol sistemden contrast verilerek yeri ayarlandı. RCA dan opak vermemeye dikkat edildi (Video 24). Proksimale 2,75×38 ilaçlı stent yerleştirilirken verilen opak maddenin aorta tutulması aort diseksiyonunun sınırlandığını gösteriyor (Video 25). RCA nın stent sonrası son hali ve Corsair ile RG3 teli çıktıktan sol sistemde özellikle ana koroner diseksiyonun dışlanması için son çekim (Video 26 ve Video 27).

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

Video 11

Video 12

Video 13

Video 14

Video 15

Video 16

Video 17

Video 18

Video 19

Video 20

Video 21

Video 22

Video 23

Video 24

Video 25

Video 26

Video 27

KoronerGaleriye geri dön

Komplikasyonlar