PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LM-LCX-OM’de Çift Bifürkasyona Kompleks PKG

Oparatörler:Prof.Dr.Bilal Boztosun
Yrd.Doç.Dr.Beytullah Çakal
Uzm.Dr.Ersin İbişoğlu

İstinye Üniversitesi Ulus Liv Hastanesi


Vaka

2016 Şubat ayında 48 yaşındaki kadın hastaya göğüs ağrısı ile gittiği dış merkezde yapılan koroner anjiyografi sonrasında PTCA +stent uygulanıyor. Daha sonra  takiplerde tekrarlayan göğüs ağrıları olması üzerine aynı merkezde tekrarlanan kontrol anjiyografisinde tıbbi takip kararı alınmış. Son günlerde artan göğüs ağrıları nedeniyle tarafımıza başvurdu. Yapılan transtorasik ekokardiyografide EF %65 olarak ölçüldü.

Tanısal Koroner Anjiyografi:

Sol ön inen arter (LAD) mid bölgesindeki daha önceden takılmış olan stent içinde ve damarın proksimalinde ciddi darlıklar görüldü. LCX ve yüksek OM1 arterlerde lezyonlar mevcuttu (Video 01).

Girişim Prosedürü:

Femoral artere 7F sheat yerleştirildi. 7F 3,5 EBU guiding kateter sol ana koronere (LMCA) yerleştirildi. Yüksek OM1 artere 3.0×38 (referans damar çapı 3.0 lezyon uzunluğu 38) , LCX artere 3.0×33 (referans damar çapı 3.0 lezyon uzunluğu 33) Xience Alpine park edildi (Video 02). Önce OM1 stent açıldı (Video 03). Ardından LCX stenti açılarak OM1 stent ezildi (crush tekniği)  (Video 04). Yeniden tel geçtikten sonra  (rewiring), ezilen OM1 stenti 1.25×10 Ryujin Plus, ardından 2.0×20 Ryujin Plus balonlarla dilate edildi. 2.75×12 Simpass NC, 2.75×12 Simpass NC balonlarla LCX-OM’ye öpüşen (kissing) PTCA yapıldı (Video 05). Optimal açıklık sağlandı. Ardından LAD proksimaline yapılan intravaskuler ultrason (İVUS) ile MLA; 3.7 cm2 ölçüldü. LAD proksimalden LMCA’ya 3.5×38 Xience Alpine stent 16 atm’de implante edildi (Video 06). Stent proksimali 4.0×12 Simpass NC balonla 20 atm’de postdilate edildi (Video 07). LAD’ye; 3.5×12 Simpass NC, OM’ye; 2.75×12 Simpass NC balonlarla LMCA distalden öpüşen PTCA yapıldı (Video 08). İşlem sonrası İVUS ile LMCA stent proksimali molapoze izlendi (Video 09). Bunun üzerine 4.5×9 Simpass NC ile 20 atm’de postdilatasyon uygulandı (Video 10). Tam açıklık sağlandı (Video 11).

Video 01

Video 02

Video 03

Video 04

Video 05

Video 06

Video 07

Video 08

Video 09

Video 10

Video 11

KoronerGaleriye geri dön

Komplikasyonlar