PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LM PKG Sırasında Gelişen Akut Mitral Yetersizliğine Bağlı Kardiyojenik Şokun Yönetimi

Oparatörler:Serdar Kahyaoğlu
İbrahim Yıldızhan (IABP)
Danışman: Mutlu Vural
Hemş./tekn.: Filiz Özmen, Metin Şahin

Nevşehir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Olgu Sunumu

Pnömoni sonucu solunum yetmezliği nedeniyle anestezi yoğun bakımda tedavi gören ve troponin yükselmesi üzerine kardiyoloji konsültasyonu istenen 75 yaşında erkek hastayı kardiyoloji devraldı. Koroner anjiyografide sol ana koroner ve LCX hastalığı (Video 1) olması üzerine koroner baypas önerildi. RCA’da özellik yoktu (Video 2). EKO’da EF %60 ve hafif MY saptandı. Bunun dışında özellik yoktu. Böbrek fonksiyonu normaldi. Yüksek cerrahi risk ve hastanın tercihi nedeniyle hastaya tüm riskleri ve bu işlemin birinci tercih olmadığı vurgulanarak PKG planlandı.

İşlem Açıklaması

İlk planımız LM-LAD krosover stent olmasına rağmen LCX ostium kritik ve akım yavaş olması nedeniyle (Video 3) danışman önerisiyle LCX tellenerek DK CRUSH planlandı. LCX tellenerek 2.0×20 balon gönderilmek istendi ama LAD içindeki 4.0×12 mm çapa balonuna rağmen LCX ostium geçilemedi (Video 4). Bunun üzerine LM çapa balonu ile predilate edildi (Video 5). Daha sonra tekrar çapa öncesi görüntü alındığında önce LM-LAD Krosover stentleme düşünüldü (Video 6). Video 6 izlendiğinde balonun itilmesi sonrası LCX telinin LAD içine sarktığı görülüyor. Bu kıvrım düzeltildikten sonra bir 4.0×18 BMS stent 18-22 atm de açıldı (Video 7). Stent sonrası görüntüde LCX akımı yavaşladı ve ostiumda ciddi daralma saptandı (Video 8). Hastada hipotansiyon belirginleşti ve hasta semptomatik oldu. Hızlıca üç farklı bölgede 4.5×9 balonla 14-20 atm POT işlemi yapıldı (Video 9). POT sonrası LCX akımı daha da kötüleşti (Video 10). Sıvı desteğine rağmen TA daha da düştü (60/40) ve dopamin başlandı. LAD teli LCX içine gönderilerek 1.2×9 mm balon stent stratlarını geçtikten sonra tuzaklanan tel çekilerek lcx ostiumuna 18 atm kadar dilatasyon yapıldı  (Video 11). Buna rağmen kan basıncı 60/40 mm Hg civarında seyretmesi üzerine yatak başı el EKO’su yapıldı. Hastada ileri MY saptanması üzerine LCX akımının bozulmasına bağlı papiller adele disfonsiyonu düşünüldü ve intraaortik balon pompası planlandı. Anjiyoda LCX akımının düzeldiği, ülsere plak bölgesinde tip 1 perforasyon olduğu gözlendi  (Video 12). Hemodinamik sorun yoktu. Bilinç bozulunca kısa süreli KPR uygulandı. VT yada VF olmadı, bradikardi gelişti.  Bu esnada toplamda 1000 ml mayi 2mg atropin ve 2 mg adrenalin i.v. yapıldı. IABP takıldıktan sonra TA 90/40 mm Hg, spontan hareketleri olan ve bilinci bulanık olarak yoğun bakıma alındı. İşlem sonrası 2. saatte MY belirgin azaldı ve TA yükseldi. Bilinç 6 saatte tamamen düzeldi. Nörolojik kayıp yaşanmadı. Pompa 2:1 yapılarak ertesi sabah hasta pompadan ayrıldı.

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

Video 11

Video 12

KoronerGaleriye geri dön

Sol Ana Koroner