PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LAD Osteal Darlıkta Sol Ana-LAD Krosover Stentleme

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural

SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş

Sınıf IV anjinası olan 42 yaşında erkek hasta ST yükselmesiz Mİ tanısı ile başvurdu. Koroner anjiyografide LAD osteal darlık saptandı  (Video 1, Video 2). LCx ostium açıktı. RCA’da darlık yoktu (Video 3). Yaklaşımlar Afzal’ın yöntemi (ben V stent-balloon tekniği diyorum), LM-LAD krosover stentleme, Szabo veya taşırma teknikleri.  Ben LM-LAD krosover stentleme tercih ettim.

Procedure

JL 4.0 7 Fr kılavuz kateter kullandık. Bir 3.0×20 mm balonla predilatasyon ardından 4.5×24 mm stent yerleştirdik (Video 4). Bir 5.0×20 balonla 16 atm’de (o sırada elimizdeki en kısa balondu) postdilatasyon uyguladık (Video 5).  nihai sonuç tatmin edici oldu ve işlem sonlandırıldı (Video 6, Video 7).

Özet olarak, Medina 0.1.0 LM distal lezyonlarının (LAD osteal stenoz) tedavisinde hasta odaklı 2 teknik kullanıyorum. Bunlar LM – LAD krosover stentleme 8gördüğünüz gibi) ve Afzal’ın Tekniği (V-stent-balon olarak adlandırıyorum). Sonuncusunda, LAD ostealinden LM’ye sınırlı bir dereceye kadar stent uzanır veişlem kissing balonla tamamlanmıştır (stent balonu ve stent dilatasyonundan önce park edilmiş LCX balonu). Genellikle büyük LAD ve LM’li hastalarda LM-LAD krosover stentlemeyi tercih ederim. Kore ekolüne daha yakınım, ancak diğer verileri hasta odaklı karıştırıyorum. Katkıda bulunan meslektaşlarıma içtenlikle saygı duyuyorum.

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

KoronerGaleriye geri dön

Ostial Lesions