PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LCX ostial lezyona kompleks PKG

Oparatörler:Prof. Dr. Şevket Görgülü
Anjiyo Hemşiresi:Buse Taşdemir
Anjiyo Teknisyeni:İsmail Topaç

Acıbadem Üniversitesi, Kocaeli Acıbadem Hastanesi

Vaka Özeti

Sol ana-osteal dominant LCX arter ciddi lezyonu olan 63 yaşında erkek hasta kompleks perkütan koroner girişim için başvurdu.

İşlem Açıklaması

7Fr Ebu kılavuz kateter ile sağ radyal yaklaşım. LM-LCX lezyonunun durumunu gösteren anjiyografi (Video 1). LAD ve LCX’e iki yumuşak tel yerleştirildikten sonra LCX’teki lezyon 3.0×20 mm’lik bir balonla predilate edildi (Video 2, Video 3 ve Video 4). LCX arterinin proksimal-orta kısmına 4.0x18mm Xience V stent yerleştirildi (Video 5). Sol ana ostealden ilk stentin proksimal kısmına üst üste binecek şek,lde LCX arterine 4.0×28 mm stent yerleştirildi (Video 6). Çoklu postdilatasyonlar bir 5.0x15mm NC balonla yapıldı (Video 7 ve Video 8). Bu NC balondan sonra anjiyografik görüntü (Video 9). Bir 4.0×15 NC balon LM’den LCX’e yerleştirilirken, LM’den LAD’ye 3.5x15mm’lik bir NC balon yerleştirildi; ve öpüşen balon yapıldı (Video 10). Nihai sonuç tatmin edici oldu (Video 11 ve Video 12).

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

Video 11

Video 12

KoronerGaleriye geri dön

Ostial Lezyonlar