PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LCX KTO İşlemi: Anterior Diseksiyon ve Reentri

Oparatörler:Prof. Dr. Şevket Görgülü

Acibadem Üniversitesi, Kocaeli Acıbadem Hastanesi

62 yaş erkek hasta 13 yıllık LCX KTO darlığı saptandı. LAD-LİMA ve diyagonal -radyal grefti çalışıyor. Kanada sınıflaması class III anjina var. Sağ radyal 7F CLS kılavuz kateter ile sol sisteme girildi (Video 1). LAD septallerinden Fielder XT-R ile retrograd geçiş arandı ama bulunamadı, septalin her iki dalı arandı. RCA distaline düşüldü ama LCX’e girilemedi (video 2). Corsair yardımıyla Fielder FC ile subintimal LCX havuzuna düşüldü, wire body wire olarak yerinde bırakıldı (Video 3). Fielder  FC üzerinden twinpass kateteri sürüldü diğer lümenden conguest pro 12 ile devam edildi,om lümenine düşülmeye çalışıldı (Video 4). Conquest Pro 12 ile lümen dışındayız (Video 5). Halbert 12 off label periferik CTO teli aldık ome yöneldik ancak kalsifikasyona saplandı ve geri çekereken ucu kırıldı, içerde kaldı (Video 6). Umutsuzca gladius periferik hidrofilik off label tel aldık ve STAR yapmaya karar verdik ve lümene düştük (Video 7). Corsair’i distal damar yatağına ilerlettik (Video 8). Tip enjeksiyonu ile damar yatağımızı teyid ettik (Video 9). Telimizi trap yaparak değiştirdik ve 2×30 balon ile predilatasyon yaptık (Video 10). Ardından 2,5×38  2 adet ilaçlı stent takıldı (Video 11). İşlem sonrası OM görünümü tatmin edici idi (Video 12).

Video 1

video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

Video 11

Video 12

KoronerGaleriye geri dön

Kronik Total Oklüzyon