PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LAD Osteal İSR ve İM Osteal Darlık: Tetrafikasyonda Kompleks PKG

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vaka Özeti

Bir yıl önce LAD osteal PKG geçiren 52 yaşında erkek hasta istirahat anjinası nedeniyle servise yatırılıyor. Gece anjiyografiye alınırken daha ponksiyon yapmadan hasta VF’ye giriyor. Defibrile edildikten sonra anjiyografi yapılıyor. Konsey sonucuna göre kompleks PKG kararı alınarak işleme alındı.

Ön Değerlendirme ve Strateji

RCA proksimalde kısa bir lezyon önemsiz olarak değerlendirildi (Video 1). LM proksimali ve distali hasta, LAD osteal stent yetersiz açılma ve osteal kritik darlık (yüksek diyagonal ile birlikte tetrafikasyon nedeniyle süperpose oluyor) olduğu ve suçlu lezyonun IM olduğu görüldü. IM ostiumdan birkaç milimetre sonra olan darlık osteal olarak değerlendirildi.

Bu hastada 8F sol kılavuz kateter ve üç kılavuz tel ile işleme başlanması, diyagonalin ihmal edilmesi, LCX’e provizyonel olarak işlem yapılması, IM’ye balon yapılarak stent stratlarının açıldıktan sonra IM’ye doğru DES konulması ve ardından LAD stent optimizasyonu yapılması ve NC balonlarla final kissing planlandı.

İşlem

Hastanın LM proksimalde ve distalde plakları var. 8F sol kılavız kateter içinden üç kılavuz tel LAD, IM ve LCX’e gönderildi (Video 2). 2.5×15 komliyan balon ile 12 atm de predilatasyon uygulandı, stent stratı aralandı ( Resim 1). Ardından 3.0×28 mm DES LM’den IM’ye doğru pozisyon verildi (Video 3) ve 16 ve 20 atm’de açıldı ( Resim 2). Stent proksimalinin yertersiz açıldığı görüldü (Video 4). Bunun üzerine 3.0×9 NC balon ile LMCA-IM stenti optimize edildi. LCX teli LAD’ye gönderilerek tutsak LAD teli çekildi. Ardından IM’deki balonun ankor yapılması ile 3.0×20 mm NC balon LAD’ye geçilebildi ( Resim 3). 25 atm’ye kadar stent optimize edildi. Ardından LCX balonu ostiumda tek başına açıldıktan sonra balonlar LM içinde stent proksimalini kapsayacak şekilde iki kez 12 ATM’de final kissing yapıldı ( Resim 4). İnce yüksek diyagonal arter akımının TIMI-1 olduğu ancak hastanın rahat olduğu gözlendi (Video 5). LCX distalde hasta olması ve ince yapısı ve TIMI-3 akım olması nedeniyle ostiumdaki darlık için tıbbi tedavi düşünüldü. Sonuç tatmin edici olduğundan işleme son verildi (Video 6).

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

KoronerGaleriye geri dön

Diğer Koronerler