PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LAD osteal darlığa LM-LAD krosover stent yerleştirilmesi

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural
Dr. Diamant Lulaj

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vaka Özeti

41 yaşında kadın göğüs ağrısı nedeniyle başka bir merkezde acilde takip edilirken VF gelişiyor ve kısa süreli KPR ve defibrilasyon uygulanıyor. EKG’de prekordiyal V1-V5 simetrik T negatifliği ve troponin poztifliği üzerine anjiyografi uygulandı. LAD osteal lezyon saptandı (Video 1). LCX ve LAD superpoze olduğundan ostium yerleri AP kaudal ile örümcek arasında bir projeksiyonda açıldı. RCA küçük saptandı (Video 2).

İşlem Açıklaması

8Fr JL 4.0 kılavuz kateter içinden LCX ve LAD tellendi. LAD ostiuma 4.0×20 mm balon park edildi (Video 3). Ancak önce distal daha sonra proksimale jump yaptı. Diseksiyon görülünce (Video 4), bir 4.5×29 mm BMS alınarak sol anadan LAD’ye krosover PKG planlandı.  Stent 12 atm de açılarak balon geriye alındı ve 20 atm’de tekrar açıldı ( Resim 1 ve Resim 2). Alınan görüntüde LAD osteal ve LM optimizasyonunun gerektiğine karar verildi (Video 5). Daha sonra 5.0×10 NC balon alındı LAD osteal POT ardından LM optimizasyonu ve flaring uygulandı ( Resim 3 ve Resim 4). Nihai sonuç tatmin edici oldu (Video 6).

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

KoronerGaleriye geri dön

Sol Ana Koroner