PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LAD KTO PKG: Proksimal başlık belirsizliğinde hibrit yaklaşım

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vaka Özeti

Efor dispnesi, baş dönmesi ve genel durumunda kötüleşme olan 77 yaşında erkek hastaya başka bir operatör tarafından koroner anjiyografi yapılıyor.  Tarafımdan hibrit yaklaşımla LAD KTO işlemi planlandı. EKO’da EF %60 saptandı.

İşlem Açıklaması

İşlem öncesi kasıkta sağ kasıkta ciddi kıvrım tespit edildi ama uzun kılıf yoktu (Video 1). Sağ kasıktan sağ koronere AR-2 kılavuz kateter ile sol kasıktan sol koronere JL 4.0 6 Fr kılavuz kateter ile oturuldu ve çift enjeksiyon yapıldı (Video 2). Proksimal başlık belirsizliği nedeniyle ilk retrograd denendi. Temel tel ile PDA içine karavel mikrokateter ile ilerlendi. Retrograd septal kollateralden LAD geçişi başarısız oldu, epikardiyal 2 kollateralden deneme yapmadan önce antegrad denemeye geçildi (Video 3).  Yumuşak tel üzerinden  mikrokateter septal 1 içine konularak proksimal başlığı delmek için Conquest Pro 12 ilerletildi. Gerçek lümene kontrollü olarak düşülmeye çalışıldı (Video 4). Ortogonal 2 görüntü ile teyit edildikten sonra mikrokateter ilerletilerek uç enjeksiyonu yapıldı  (Video 5). Tel değişimi yapıldı ve tuzaklama yapılarak mikrokateter çekildi. Balon ilerlemesi sırasında zorlanınca kasıkta ciddi kıvrım ve akordiyon etkisi görüldü ( Resim 1). Sağ koronerden çıkılarak sol iliak artere sağ kateter ve kılavuz tel konularak kıvrım aşılmaya çalışıldı. KTO balonu ve 1.5 balonlar hala zor ilerledi. Bunun üzerine arkadaş tel olarak eksta destek teli alındı ve malzeme gönderme nispeten kolay oldu (Video 6). 2.5×12 balon ile dilatasyon yapıldı  ( Resim 2). Daha kolay göbderilen 2.5×30 ve 2.75×18 mm DES stentler ve 2.75 stent balonu ile optimizasyon ardından sonuç tatmin edici olunca işleme son verildi (Video 7 ve Video 8).

Alınan Dersler:

  1. KTO PKG’de femoral uzun kılıflar kullanılmalıdır
  2. Çok dallı RCA’dan septal kollateral aracılığı ile LAD’ye düşmek kolay değildir.
  3. Epikardiyal kollateral geçişi öncesi antegrad yaklaşım denenmelidir.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Resim 1

Resim 2

KoronerGaleriye geri dön

Kronik Total Oklüzyon