PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

LAD CTO ve Kıvrımlı LCX’e Kompleks PCI

Oparatörler:Prof.Dr.Bilal BOZTOSUN
Uzm.Dr.Ersin İBİŞOĞLU
Yrd.Doç.Dr.M.Onur OMAYGENÇ

İstanbul Medipol Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

VAKA:

Dış merkezde koroner anjiyosu yapılan 64 yaşında kadın hastaya LAD KTO ve kıvrımlı LCX lezyonları nedeniyle bypass operasyonu önerilmiş. Hastanın operasyonu kabul etmemesi sonucu kompleks PKG amaçlı hasta kliniğimize yatırıldı.

VAKA PROSEDÜRÜ:

EBU 3,5 kateter ile sol ana koronere oturulup görüntü alındı (Video 01). LAD lezyonlar Corsair eşliğinde destek tel ile geçildi. Ardından  2.5X15mm Simpass Plus balon kullanılarak tropping yöntemiyle Corsair geri alındı (Video 02). Sırasıyla 2.0X20mm ve 2.5X20mm Scoreflex balonlarla lezyonlar predilate edildi (Video 03). Görüntü alındı (Video 04). Stent doğrudan ilerletilemeyince 2.5×15 mm Sımpass NC balon ile distale ankor yaparak Guideliner proksimal LAD’ye doğru entübe edildi (Video 05). Bu sayede 2.5X34mm Resolute ONYX (Referans Damar çapı 2.5mm, lezyon uzunluğu 34mm) Stent 16 ATM’de implante edildi (Video 06). 3.0X12mm NC Solarice ile postdilatasyon uygulandı (Video 07).

LCX lezyonları kılavuz tel ile geçildi (Video 08). Guideliner eşliğinde 2.5X20mm Scoreflex balon ile predilatasyon uygulandı (Video 09). Yine guideliner eşliğinde  3.0X34mm Resolute ONYX (Referans damar çapı 3 mm lezyon uzunluğu 34 mm) Stent 12 ATM’de yerleştirildi (Video 10) . Sonra 3.0X12mm Simpass NC balon ile postdilatasyon uygulandı (Video 11). Lezyonlarda tam açıklık sağlandı (Video 12).

Video 01

Video 02

Video 03

Video 04

Video 05

Video 06

Video 07

Video 08

Video 09

Video 10

Video 11

Video 12

KoronerGaleriye geri dön

Diğer Koronerler