PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Kıvrımlı RCA’ya Kompleks PKG

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural
Uz.Dr. Ekrem Bilal Karaaymaz

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VAKA ÖZETİ

42 yaşındaki erkek hemodiyaliz hastası ST elevasyonu olmayan akut MI nedeniyle hastanemize başvurdu ve anjiyografi uygulandı. Kıvrımlı RCA (video 1) nedeniyle başka bir operatör tarafından tıbbi tedavi kararı verilmesine rağmen, ısrarlı istirahat anjinası nedeniyle hastaneden taburcu edilememesi nedeniyle tarafımdan ilk PKG 2016 yılında gerçekleştirildi. Bununla birlikte, bir destek kılavuz kateter ve ilave destek tel kullanarak, yalnızca 2.0 x 15 mm balonla PTCA (video 2, video 3, video 4 uygulanabilmiştir. İstirahat anjinaları geçen hasta taburcu edildi ve 1.5 yıl boyunca sınıf II angina ile izlendi. Sınıf III anjina geliştiği için Ağustos 2017’de bir PKG daha tarafımdan gerçekleştirildi. Sol sistem de oldukça kıvrımlıydı, ancak darlıklar önceki anjiyografi ile tutarlı ve istikrarlıydı (video 5, (video 6). İşlem başarısız oldu, telin ilerlemesi koaksiyal çapa tekniğine rağmen yetersizdi ve balon proksimal ilk kıvrımdan dönmedi (video 7, video 8). Maalesef, hasta dört ay sonra bu kez sınıf IV anjina ile başvurdu ve kıvrımlı RCA için yeniden işlem planlandı.

 İŞLEM

Daha önce bir kez kısmi ve bir kez tama yakın başarısızlığı dikkate alarak, teknisyen ve hekimler olarak hasta için ucu yukarı bakan bir kılavuz kateter ve destek teli ile başlamayı planladık. Hockey Stick düşünüldü ama firma ile bağlantı kurulsa da bulunamadı. Bunun yerine IMA kateteri tercih ettik ve RCA seyrine tam oturdu. Kılavuz tel olarak Whisper extrasupport tercih ettik ve ilerleme oldu  (video 9). 3.0×15 balon ile distal ve proksimale 16-20 atm PTCA uygulandı ( Resim 1 , Resim 2). Ardından katetere uzatma sürülerek 3.0×10 yeni balon alınarak distal darlıkta çapa yapılarak uzatma damar içine ilerletildi  (video 10). Daha sonra distal darlığa 3.0×15 mm DES sürüldü (video 11) ve 22 atm’de açıldı. Proksimal darlığa 4.0×29 mm BMS sürüldü (video 12) . Stent 3 kez 20 atm’de açıldı ( Resim 3). Proksimal ve distal stent ortasında kabul edilebilir daralma kaldı. Postdilatasyon balonun ilerlememesi ve sonucun tatmin edici olması üzerine işleme son verildi (video 13 , video 14).

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

video 13

video 14

Resim 1

Resim 2

Resim 3

KoronerGaleriye geri dön

Koroner

LAD Bifurkasyon Sonrası Kesirli Akım Rezervi ile Karar Verme Basit Geçiş Tekniği ile Muamele Edilen ISR Lezyonu