PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Kalsifik RCA’ya Primer PKG

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vaka Özeti

64 yaşında erkek hasta akut inferior Mİ tanısı ile başvuruyor. Hastada tip II diyabet ve yaygın cilt tutulumu olan sedef hastalığı var. Sigara kullanıyor. Sedef ve diyabet tedavisi dışında ilaç kullanımı yok. Daha önce kardiyak proklemi olmayan hasta karın ağrısı ve bulantı şikayeti ile hastaneye başvuruyor. EKG’de akut inferior Mİ saptanması üzerine anjiyografi salonuna alındı. LAD ditalde ciddi proksimalde orta düzeyde daralma saptandı (video 1 ). RCA proksimalden tam tıkalı olmakla beraber yaygın kalsifikasyon dikkati çekiyor (video 2).

İşlem Açıklaması

6F AR-2 içinden kılavuz tel ile geçildi ve yoğun trombüs dikkati çekti (video 3). 3.0×15 mm balon darlıktan geçmedi ve 1.25 balon alındı (video 4). Daha sonra 3.0×15 balona geçildi (video 5). Akım geldikten sonra mid bölgeden sonra kritik darlık ortaya çıktı (video 6). Balon ilerletildi ama geçmedi (video 7). 2.0 mm yeni balon lezyonu geçti ama patladı tekrar 2.0×10 yeni balon alındı (video 8). Ardından 4.0×32 mm stent ilk dalıktan geçip ikinci darlıkta buradan ilerlemedi. Önce teli extrasupport ile değiştirmek istendik. Bunun için Corsair bulamadık, başka bir microcateter yanından trap balonu geçmedi. Trap olmadan kılavuz kateter geri gelince, mikrocateter geri alırken teli kaybettik. Hastanın ilk darlık bölgesi total oldu. Hasta hareket edince Sheat de yerinden çıktı.  Tekrar sheat girilerek AL_1 7F olmayınca 6 F tercih edildi. Whisper extrasupport ile ilk darlık zorlanarak geçildi. PLA doğru ilerletildi. Yeni stratejide 3.0×15 balon proksimalde açıldıktan sonra distalde çapa olarak kullanılarak guideliner ilerletildi (video 9). Önce 4.0×32 mm (video 10, video 11,video 12,video 13,video 14)  ve ardından 4.0×37 mm (video 15, video 16, video 17, video 18) ve proksimale 4.5×24 (video 19) stentler kondu. Son aşamada stent balonu sönmedi (video 20), zorla guideliner içine alınarak yeni 4.5×15 balon alınarak stent ve distali optimize edildi (video 21, video 22). Sonuç tatmin edici oldu (video 23, video 24).

Alınan Dersler

  1. Trap balonu olmadan microcateter ilerletme, tercihen 8F başla
  2. İnce çaplı microcatheter bulundurulmalı
  3. Böyle bir durumda guideliner tercih edilmeli (bizde azdı, tasarruf etmek istedik)
  4. Teli kaybetmemek esas olduğu için pin pon yöntemi gibi teknikler düşünülmeli
  5. Kalsifik lezyonların her zaman sürpriz yapabileceği akılda tutulmalı.

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

video 13

video 14

video 15

video 16

video 17

video 18

video 19

video 20

video 21

video 22

video 23

video 24

KoronerGaleriye geri dön

Kalsifik Lezyonlar