PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Kalsifik LAD Darlığına Kompleks PKG

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

VAKA ÖZETİ:

65 yaşında diyabetik hasta, hipertansif erkek hasta, geçmişte sigara içicisi, kretinin 1.3 mg/dl ve nefroloji takibi var. Başka bir merkezde RCA ve LAD darlığı saptanan hastaya koroner arterlerde yoğun kalsifikasyon nedeniyle baypas ameliyatı önerilmiş.

VAKA İLK İŞLEM:

Hasta baypas ameliyatı olmak istemediği için merkezimize başvurdu ve kompleks PKG yapılması için yatırıldı. RCA darlığı (Video 01) floppy tel ile geçildikten sonra 2.75 x 15 NC balon 16 atm de lezyon açıldı. RCA darlığına 3.0×32 mm DES konularak 3.5×12  NC balon ile postdilatasyon yapıldı. Tatmin edici bir sonuç elde edildi (Video 02). Kreatinin değeri yüksek olduğu için LAD işlemi bir sonraki seansa bırakıldı.

İKİNCİ İŞLEM:

İki hafta sonraya LAD darlığı için randevu verildi.  7F sol (AL-2, JL4.0) kılavuz kateter içinden kalsifik LAD darlığına ve diyagonale doğru floppy tel dönderildi (Video 03). LAD distalinde 2.75×15 mm sprinter NC balon 18 atm de lezyonu kırabildi (Video 04). Daha sonra balon diyagonal hizasındaki darlığa çekildi (Video 05).  28 atm’ye kadar kademeli olarak balon açıldı ama kum saati görünümü ortaya çıktı (Video 06). Cutting balon, LCX içinde 3.5×15 balon ile 10 atm de ankor yapılmasına rağmen geçmedi.  Araya tel atılarak yeni NC balon ile de başarı elde edilemedi. LAD diseke ancak akım iyi olarak hasta yoğun bakıma alındı (Video 07).   Ratablator desteği ile hasta tekrar işleme alındı. LAD diseksiyondan floppy tel ile geçmekte zorlandık (Video 08). Diseksiyon ratablator için kontrendike idi. O nedenle lezyonu geçerken kesinlikle subintimal gitmemek esaslı titizlikle LAD’yi PT-2 kılavuz telle geçtik. Rotawire ile Corsair içinden exchange yapmadan önce lümende olduğumuzu kontrol ettik (Video 09). Diyagonal öncesi bölgeye 2 dakika 1.5 burr rotablator sonrası (Video 10) NC balonla 26 atm de aynı görüntü ortaya çıktı. Üç dakika daha sadece direnen bölgeye odaklı  rotablasyon uygulandı. Ardından NC balon ile 16 atm de lezyon kırıldı. 2.5×38 ve 3.0×18 xience stent yerleştirilerek (Video 11, Video 12), 2.75X15 VE 3.0×12 NC balon ile POT yapıldı. Sonuç tatmin edici oldu (Video 13, Video 14).

Beş aylık takipte düzelen semptomlarında geriye dönüş olmadı.

Video 01

Video 02

Video 03

Video 04

Video 05

Video 06

Video 07

Video 08

Video 09

Video 10

Video 11

Video 12

Video 13

Video 14

KoronerGaleriye geri dön

Kalsifik Lezyonlar