PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

İyi açılamayan LM-LCX krosover stent sonrası gelişen İSR vakasına yaklaşım

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural
Uz. Dr. Ekrem Bilal Karaaymaz

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Vaka Özeti

Daha önce baypas olan ve sigara içen 58 yaşında erkek hastaya hastanemizde başka bir operatör tarafından dominant LCX’e PKG planlanıyor (Video 1). Lezyon boyutuna göre küçük balonla ön genişletme sonrası 4.0×32 mm BMS yerleştiriliyor (Video 2). Stentin iyi açılmadığı görülüyor ( Resim 1). Kısa NC balonla 25 atm kadar açılıyor ( Resim 2). Rezidü darlıkla taburcu ediliyor (Video 3).

İşlem Açıklaması

Hasta ilk işlemden üç ay sonra şikayetlerinin tekrar başlaması, hatta eskisinden daha şiddetli olması üzerine doğrudan koroner anjiyografi planlandı. LM-LCX stentinde ciddi İSR ve D1’i besleyen LAD osteal darlık saptandı (Video 4). 6 Fr AL-2 kılavuz kateter içinden yumuşak telle lezyon geçilerek küçük balonla ön genişletme yapıldı ( Resim 3). Daha sonra 4.0×23 mm NC balon alındı (Video 5). Balon sonrası stent ekspansiyonu hala yetersiz saptandı ( Resim 4). Balonun dördücü denemede patlaması ve distalde stent overekspansiyonu olması üzerine 4.0×15 mm kısa NC balon alındı ( Resim 5). Daha önce kısıtlanan LAD akımına bağlı hastada şiddetli anjina olması üzerine LAD tellendi (Video 6). Stent stratını bozmamak adına 1.25×9 mm balonla LAD akımı tekrar sağlandı (Video 7). İkinci NC balonla 35 atm 4 kez dilatasyon sonrası daha iyi stent ekspansiyonuna ulaşılması sonrası ( Resim 5) 3.5×20 mm ilaçlı balon restenoz bölgesine getirildi (Video 8). Sonuç kabul edilebilir ve eldeki imkanlar kullanılmış olduğundan işleme son verildi (Video 9)

Sonuç

  1. Sıkı darlıklarda 1:1 ölçüde balonlarla ön genişletme yapılmalıdır. Stent açılmadığında post dilatasyon daha zor bir çaba olacaktır.
  2.  Stent açılmadığında restenoz riski yüksek olup hasta bilgilendirilmelidir.
  3. NC balonlarla daha yüksek basınçlar dikkatli olarak denenebilir.
  4. Varsa angiosculp gibi cutting balonlar predilasyon için yardımcı olabilir.
  5. Varsa kontrastla hızlandırılmış lazer ile stentin açılamadığı İSR olgusunda lazer sonrası NC balon ile postdilasyonla daha iyi sonuç alınabilir.
  6. Kabul edilebilir genişletmeye ulaşılırsa ilaç kaplı balonlarla tekrarlayan İSR’nin önüne geçilebilir.
  7. SGK 3.0 mm üzerinde de ilaç salınımlı stent ödemesi yapmalıdır.

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

KoronerGaleriye geri dön

Özgün Teknikler