PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Hiçbir PKG kolay değildir: CİN gelişen hastaya PKG!

Oparatörler:Doç. Dr. Mutlu Vural

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu

Başka bir merkezde koroner anjiyografi uygulanan 56 yaşında erkek hastada CİN gelişmiş. Raporda D1, RCA ve OM’de ciddi darlık olduğu yazıyor.  D1, OM ve RCA’ya PKG önerilmiş. Kreatinin 1.37 ve KK 56 ml/dak. Yaşam kalitesini bozan çok ciddi semptomları var. FK 4 MET civarı. Hastaya riskler anlatıldı ve bir gün önceden yatırılarak izotonik i.v. başlandı. RCA darlığının kritik olmadığı (Video 1 ve Video 2) ve D1’in (Video 3) tıbbi tedavisine karar verilerek sadece OM’ye işlem planlandı (Video 4).  AL-2 kılavuz kateter ve yumuşak uçlu temel tel ile başlamak ve 30 ml gibi sınırlı opak madde kullanarak PKG yapmak planlandı.

İşlem Açıklaması

İşlem sırasında kılavuz telin OM’ye geçmediği ve en küçük direnç olduğunda LCX’e düştüğü görüldü (Video 5). Kıvrımda açı artırılarak tekrar deneme yapıldığında darlığın geçildikten hemen sonra küçük bir yan dal yada subintimal alana geçildiği görüldü (Video 6). Çok nazik bir manevra ile tel geri çekilip yönlendirildi ama aşırı kıvrımdan distalde telin ucu ana lümende değildi (Video 7). Yalancı lümen olasılığı da dışlanamadı. Daha sonra telin ucu boğum oldu ve balonla darlık geçildi. Küçük bir balon ile predilatasyon yapıldı. Sonrasında görüntü alındığında (Video 8) plağın uzun olması nedeniyle 2.75×30 mm DES alındı. Ancak stent balonun 12-16 atm’de iyi açılmaması ( Resim 1) üzerine 3.0×13 mm NC balon alındı . Sürpriz bir şekilde distalde kritik olmayan alanda ciddi direnç oldu ve rezidü darlık bırakıldı ( Resim 2). Proksimal ve distale 20-24 atm gibi daha yüksek basınç uygulandıktan sonra çekilen nihai anjiyografi tatmin edici idi (Video 9). Bu vakada 30 cc hedeflenmesine rağmen toplamda 70 cc opak kullanılmıştır ve 2/3’ü telleme sırasında harcandı.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Resim 1

Resim 2

KoronerGaleriye geri dön

Özgün Teknikler