PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

DK-CRUSH Yöntemi ile Tedavi Edilen Bir Bifurkasyon Olgusu

Oparatörler:Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu

İstinye Üniversitesi Ulus Liv Hastanesi

56 yaşında erkek hasta. İstirahatte başlayan göğüs ağrısı yakınması ile acil servise başvurdu. Hipertansiyon ve hiperkolestorelemi risk faktörleri var. EKG’de ST-T değişiklikleri gözlenmedi. CK ve CK-MB normal olmasına rağmen hassas troponin T yüksek saptandı. Aspirin 100 mg ve Tikagrelor 180 mg oral yükleme sonrası koroner anjiyografi yapıldı. RCA’da ( Resim 01) ve CXA’da ( Resim 02) kritik darlık gözlenmedi. LAD-D1 bifurkasyon seviyesinde Medina 1,1,1 subtotal darlığa neden olan lezyon izlendi ( Resim 03, Video 01 ve Video 02). İşlem aşamaları sırasıyla:

 • 1 – Ana dala (AD) ve yan dala (YD) high-torque floppy 0.014’ tel ilerletildi.
 • 2 – AD’da 2 mm semi-kompliant balon ile 14 atm’de pre-dilatasyon yapıldı (Video 03).
 • 3 – YD’da 2 mm semi-kompliant balon ile 14 atm’de pre-dilatasyon yapıldı ( Resim 04 ve Resim 05).
 • 4 – Pre-dilatasyonlar sonrası görüntü (Video 04).
 • 5 – YD’a 2.5×22 mm Onyx Resolute ilaç salınımlı stent (İSS) 18 atm’de yerleştirildi (Video 05 ve Resim 06).
 • 6 – AD’da 2.5 mm non-kompliant (NC) balon ile 20 atm’de crush edildi ( Resim 07).
 • 7 – Crush sonrası görüntü (Video 06).
 • 8 – YD yeniden tellendi.
 • 9 – YD’da 2.5 mm NC balon ile 20 atm’de dilatasyon yapıldı ( Resim 08).
 • 10 – AD’a 2.5×30 mm Onyx Resolute ilaç salınımlı stent (İSS) 18 atm’de yerleştirildi (Video 07 ve Resim 09).
 • 11 – YD yeniden tellendi.
 • 12 – YD’da 2.5 mm NC balon ile 20 atm’de post-dilatasyon yapıldı ( Resim 10 ve Resim 11).
 • 13 – AD’da 2.5 mm NC balon ile 20 atm’de post-dilatasyon yapıldı ( Resim 12).
 • 14 – AD’da ve YD’da 2.5 mm NC balon ile final kissing balon 10’ar atm’de yapıldı ( Resim 13).
 •    a – LAD stent proksimalinde karina hizasında 3 mm NC balon ile 18 atm’de proksimal optimizasyon (POT) yapıldı ( Resim 14).
 • 15 – OCT ile stent apoziyonu ve YD açıklığı kontrol edildi ( Resim 15).
 • 16 – Sonuç (Video 08 ve Resim 16).

Sonuç olarak akut koroner sendromda gerçek bifurkasyon lezyonlarına iki stent yöntemleri ile müdahale gerekebilmektedir. DK-CRUSH klinik çalışmalar ile de başarılı olduğu gösterilmiş bir çift stent yöntemidir. Yan dala stent konduktan sonra kissing balon yapılmadan, sadece iki stent yerleştirildikten sonra final kissing balon yapılarak gerçekleştirilmiş bir modifiye DK-CRUSH olgusunu sizlere sunduk.

Video 01

Video 02

Video 03

Video 04

Video 05

Video 06

Video 07

Video 08

Resim 01

Resim 02

Resim 03

Resim 04

Resim 05

Resim 06

Resim 07

Resim 08

Resim 09

Resim 10

Resim 11

Resim 12

Resim 13

Resim 14

Resim 15

Resim 16

KoronerGaleriye geri dön

Bifürkasyon İşlemleri