PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Kıvrımlı LCX-OM Darlığına Kompleks PKG

Oparatörler:Prof.Dr.Bilal Boztosun
Yrd.Doç.Dr.H.Murat Güneş
Uzm.Dr.Ersin İbişoğlu

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Vaka Özeti

Kliniğimize göğüs ağrısı nedeniyle başvuran 70 yaşında kadın hastaya, aynı yakınmalarla gittiği başka bir hastanede yapılan koroner anjiyografi sonrasında LCX-OM1 ve OM2’ye iki defa perkütan koroner girişim denenmiş. Malesef bu işlemlerin başarısız olunması üzerine hasta tarafımıza yönlendirilmiş.

Prosedür

Sol radiyal artere 6F sheat yerleştirildi. ardından EBU 3,5 guiding kateter sol ana koronere yerleştirildi. Görüntü alındı (Video 01). LCX OM1 lezyon Whisper extra support tel ile geçildi (Video 02). 1.5x12mm MINI TREK PTCA ile 16 atm’de dilate edildi (Video 03). Ardından 2.5x15mm RYUJIN PLUS PTCA balonu ile geçilmeye çalışıldı fakat başarılı olunamadı. Sonrasında 2,0×12 mm RYUJIN PLUS PTCA balonu ile geçilip lezyon bölgesi 16 atm’de dilate edildi (Video 04). Tekrar 2.5x15mm RYUJIN PLUS PTCA balobn ile geçilmeye çalışıldı (Video 05). İlerletilemediğinden 6F Guideliner ve 2,0×12 mm RYUJIN PLUS PTCA balonu ile destek alındı (Video 06). Ardından 2.5x15mm RYUJIN PLUS PTCA balonu ile lezyon bölgesi 18 atm’de predilate edildi (Video 07). 2.5x28mm Xience pro (referans damar çapı 2.5 lezyon uzunluğu 28) stent ilerletilemedi, ardından 2,5×18 Onyx stent ilerletilmeye çalışıldı; onda da başarılı olunamadı (Video 08). Sistem geri çekilerek önce Corsair mikrokateter aracılığıyla PT2 guidewire ile lezyon bölgesi geçildi (Video 09). Daha sonra Corsair içerisinden PT2 guidewire, Grandslam guidewire ile uzatma teli kullanılarak değiştirildi Video 10). 6F guideliner 2,5×15 RYUJİN plus desteği ile lezyon bölgesine yaklaştırıldı (Video 11). İçerisinden 2.5x26mm Orsiro (referans damar çapı 2.5 lezyon uzunluğu 26) stent 16 atm’de lezyona implante edildi (Video 12). 3.0x9mm Simpass NC balon ile 18 atm’de postdilate edildi (Video 13). OM1 distalinde kendini sınırlayan koroner rüptür izlendi (Video 14). Hastanın hemodinamisinin stabil olması ve yapılan transtorasik ekokardiyografide anlamlı efüzyon izlenmemesi üzerine müdahale edilmedi.

LCX OM2 guidewire ile geçildi.2.5x15mm RYUJIN PLUS balon ile predilate edildi (Video 15). 2.5x28mm Xience pro (referans damar çapı 2.5 lezyon uzunluğu 28) stent 18 atm’de implante edildi(Video 16). 3.0x9mm Simpass NC balon ile 18 atm’de postdilate edildi (Video 17). Tam açıklık sağlandı (Video 18).

Video 01

Video 02

Video 03

Video 04

Video 05

Video 06

Video 07

Video 08

Video 09

Video 10

Video 11

Video 12

Video 13

Video 14

Video 15

Video 16

Video 17

Video 18

KoronerGaleriye geri dön

Diğer Koronerler