PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Çoklu Damar ve Kalsifik LAD Darlığına Kompleks PKG

Oparatörler:Prof.Dr.Şevket Görgülü

Acibadem Üniversitesi, Kocaeli Acıbadem Hastanesi

Vaka Özeti

61 yaş erkek hastanın sol kalp yetersizliği var (EF %25). Yaklaşık iki aydır olan anjina ekivalanı (efor dispnesi) tarifliyor. Bir kat merdiven zor çıkıyor. Sağ karotis arter %100 tıkalı. Hastada ayrıca DM ve HT var.

İşlem Açıklaması

Sağ radyalden 6F giriş yapıldı. Koroner anjiyografisinde LCX yüksek OM’de %90 darlık (Video 01), LAD ağır kalsifik %90 darlık (Video 02), RCA’da %90 orta segment darlığı (Video 03) saptandı. LAD lezyondan 1×20 mm balon geçmiyor işleme son veriliyor (Video 04). Kompleks girişim için hazırlık yapılıyor. Başka seans sağ radyal 7F EBU kılavuz kateter ile giriş yapılıyor (Video 05). Öncelikle LAD’ye girişim planlanıyor. LAD’deki iki stent arası yoğun kalsifikasyon dikkati çekiyor. LAD Fielder FC ve Supercross mikrokateter ile geçiliyor (Video 06). Tel rotablator teli ile değiştirilyor ve 1,5 Burr rotablator LAD’ye sürülüyor (Video 07). Kalsifikasyon bölgesi zorlu ve kateterimizi destek açısından zorluyor (Video 08). Rotaablasyon sonrası kalsifikasyonun yer yer parçalandığı gözleniyor, floppy 300 yerleştiriliyor (Video 09). Ardından 3,0×10 mm cutting balon ancak 6F Guideliner yardımıyla lezyonda şişiriliyor ve cutting balon patlıyor (Video 10). İkinci bir 3.0×15 cutting balon ile lezyon boylu boyunca maximal atmosferde predilate ediliyor (Video 11). Predilatasyonlar sonrası (Video 12) 3. 0x38 Resolute integrity stent implante edildi (Video 13), Proksimale de 3×38 Resolute integrity stent takıldı (Video 14), stentler sonrası LAD (Video 15) tatmin dl edici olunca, LCX yüksek OM PT2 ile geçiliyor ve 2.0 balon geçmeyince 1,25×15 balon ile prediltasyon ile başlanıyor (Video 16) , ardından 2.0×15 balon ile dilatasyona devam ediliyor (Video 17), ve 2,5×18 Resoltue integrity 16 atm (Video 18) yerleştiriliyor. Sonrası LCX’in son hali yeterli görünüyor (Video 19). RCA proksimal ve distal PDA’da da %95 darlık mevcuttu (Video 20), proksimal ve distal lezyon 2.0×15 balon ile predilatasyon sonrası distale 2,5×22 Resolute integrity stent takıldı (Video 21). Proksimal lezyona 3.0×23 Xience V stent takıldı (Video 22). RCA’nın en son hali  de tatmin edici olması üzerine işleme son verildi (Video 23).

Vaka Hemşiresi:Buse Taşdemir
Anjiyo teknisyeni:İsmail Topaç

Video 01

Video 02

Video 03

Video 04

Video 05

Video 06

Video 07

Video 08

Video 09

Video 10

Video 11

Video 12

Video 13

Video 14

Video 15

Video 16

Video 17

Video 18

Video 19

Video 20

Video 21

Video 22

Video 23

Yorumlar kapatıldı.

KoronerGaleriye geri dön

Kalsifik Lezyonlar