PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

İskemi varlığında büyük koroner trombüslere nasıl yaklaşalım?

Oparatörler:Manos Brilakis
Peter Tatji
Yorumlayan: Mutlu Vural

Mineopolis Kalp Enstitüsü

Büyük intrakoroner trombüslere nasıl yaklaşılacağı konusu belirsizdir. Manos Brilakis’in izniyle burada paylaşılan özel vakası (Video 1) çok şey anlatıyor ve ders niteliğinde sonuçları var. Bu vakada trombektomi kateteri işe yaramamış. Muhtemelen ağzı daha geniş olması nedeniyle kılavuz kateter uzatma  kullanılsa da o da işe yaramamış . Normalde distalde sabit durması gereken filtre sepet gibi kullanılarak trombüs kateter içine çekilmeye çalışılmış ama o da başarısız olmuş. Bu sırada distal emboli ve total oklüzyon gelişmiş. Klinik durum kötüleşince sol ventrikül destek cihazına kadar gidilmiş.  Büyük intrakoroner trombüs varlığında devam eden iskemi olsa bile kısmi antegrad akım varsa algoritmada önerilenin aksine ılımlı yaklaşım sergilemek daha doğru olabilir mi? Yılanın kuyruğuna basmayalım mı?

Bu vakada ilaç tedavisi seçeneklerini tartışmak gerekiyor.

Peki bu olguda trombüsü çıkarmada başarısızlığın nedeni ne olabilir?

Burada damarın doğal kıvrımı muhtemelen trombektomi kateterini tam da akım fizyolojisine göre lateral duvara itmektedir ( Resim 1). Trombüs akımın yavaş olduğu yerden başlayarak birikmiş olmalı.

Başka hangi trombektomi seçeneği olabilir?

Periferde kullanılan Fogarti kateteri işe yaramazdı ( Resim 2). Çekilen trombüsün boşalacağı yer çıkan aort olur ve başka yeni sorunlara neden olurdu?

Yeni teknoloji neler geliştirebilir?

Akut inmede kullanılan teknik ( Resim 3) özel koroner trombüsler için kullanılabilir mi?

Siz ne dersiniz?

 

Video 1

Resim 1

Resim 2

Resim 3

KoronerGaleriye geri dön

Özgün Teknikler