PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Başarılı LCX Bifürkasyon Girişimi: Adım Adım Külot Tekniği

Oparatörler:Prof. Dr. Şevket Görgülü

Acibadem Üniversitesi, Kocaeli Acıbadem Hastanesi

VAKA ÖZETİ

57 yaşında erkek hasta, 1: 1: 1 CX bifürkasyon lezyonu ( adım adım başarılı külot stent yöntemi).

 İŞLEM

7F EBU kılavuz kateter ile radyal yaklaşım planlandı. Medina 1: 1: 1: LCX bifürkasyon lezyonunu belirten anjiyografi görüntüsü (video 1) . Ana CX ve OM arter temel tellerle ile geçildi. Ne yazık ki OM arterindeki telin ilerlemesi sırasında bir distal diseksiyon oluşturduk (video 2) . OM arter 2x20m’lik bir balon predilatasyon yapıldı (video 3) . Daha sonra ana LCX de aynı balon ile predilate edildi (video 4). Amacımız ilk olarak 2.25×23 ilaç salınımlı stent (DES) ile OM arter distal kesimindeki distal diseksiyonu kapatmaktı. Ancak stent distal lezyonu geçemedi, bu nedenle distal damar kısmına da predilatasyon yapılması gerekti (video 5). Diseksiyon 2,25×23 DES ile kapatıldı (video 6). Bifurkasyon seviyesinde belirgin diseksiyon gözlendi (video 7) . Ana CX arterinden 2.75×48 DES, minimal birinci stent örtüşmesi ile yan dal OM arterine konuşlandırıldı (video 8) . Karina seviyesinde 3.5×15 NC balon ile POT yapıldı (video 9). Distal LCX arterinin tekrar tellenmesi üçüncü bir temel tel ile yapıldı (video 10) . Stentin proksimal stratları LCX yönünde 2×15 mm’lik bir balon video ile dilate edildi (video 11) . Ana artere, yan dal arteri stentinin açık stratlarından 2,75×28 DES gönderildi ve yerleştirildi (video 12) . OM arteri nin yeniden tellenmesi gerçekleştirildi (video 13) . Yan dalda 2,5 x 15 ve ana dalda 3 x 15 NC balonlarla nihai öpüşen balon ile işlem sonlandırıldı (video 14) . Sonuç tatmin edici oldu (video 15).

Hemşire:Buse Taşdemir

Teknisyen: İsmail Topaç

video 1

video 2

video 3

video 4

video 5

video 6

video 7

video 8

video 9

video 10

video 11

video 12

video 13

video 14

video 15

KoronerGaleriye geri dön

Bifürkasyon İşlemleri