PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Bir Komplikasyon Vakası: LAD KTO PKG Esnasında Mikrokateter Ucunun Kopması

Oparatörler:OPERATÖR:Prof.Dr.Şevket Görgülü,
Vaka Hemşiresi:Buse Taşdemir
Anjiyo teknisyeni:İsmail Topaç

Acibadem Üniversitesi, Kocaeli Acıbadem Hastanesi

Vaka Özeti

Dış merkezde baypas ameliyat kararı alınan 55 yaşında erkek hasta. LAD KTO mevcut.

İşlem Açıklaması

Çift radyal yolla sağ radyal 7 Fr EBU kılavuz kateter ile sol sisteme girildi ve çekim alındı (Video 1). Corsair pro ve Miracle 6 ile lezyon geçilmeye çalışıldı (Video 2). Miracle 6 lezyonu geçti Corsair manipülasyonu esnasında kalsifikasyonu geçemedi ve geri çekerken ucu koptu (Video 3). Miracle kopmuş ucun içinden rahatlıkla lezyonu geçerken 1×10 balon ile kopmuş ucun içinden geçilemedi (Video 4). Bunun üzerine Turnpike kateter ile kopmuş uç parçalanmaya çalışıldı. Sonrasında 1×10 balon ile Corsair ucu hareket ettirelebildi (Video 5). Balonla kopmuş LAD distaline itildi (Video 6). Tekrar Turnpike kateteri tel değişimi için distal LAD’ye gönderildi ve değişim sonrası tuzaklama yöntemi ile çıkarıldı (Video 7). Miracle 6 yumuşak tel ile değiştirildi ve 2×30 mm balon ile lezyon predilate edildikten sonra çekim alındı (Video 8). 3,5×38 Xience V stent 16 atm ile şişirilip 30 sn beklendi (Video 9). LAD’nin stent sonrası durumu ve kopmuş Corsair ucunun en distalden bir önceki yan dalda güvenli bir yerdeki görünümü izlenmektedir (Video 10).

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

KoronerGaleriye geri dön

Komplikasyonlar