PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Koroner

içerik

Ao-diyagonal safen ven greftinden LAD darlığına PKG

Oparatörler:Prof. Dr. Şevket Görgülü

Acibadem Üniversitesi, Kocaeli Acıbadem Hastanesi

Daha önce baypas olan ve yerli LAD proksimal KO olan 54 yaşındaki hasta tipik efor anjinası ile başvurdu.

Sağ radyalden 6 Fr yaklaşım (Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 ve Video 5). Sadece A0-diyagogal greft açıktı ve LAD buradan doluyordu. Değişik izdüşümler LAD’de ciddi darlık yanında diyagonal-LAD bağlantısının keskin açılı olduğunu gösterdi. Safen ven greftine AL-2 kılavuz kateter ile oturuldu. Sıkıntıtı destek sorununa rağmen LAD lezyonu bir Fielder FC tel ile geçildi ( ve ). Corsair kateteri LAD’nin distal bölgesine göndermekte zorlandım (Video 8 ve Video 9). Grandslam tel gevşek destek nedeniyle ilerlemedi. Bir temel tem tel uzatması yardımı ile Corsair içinden gönderildi (Video 10). Normal balon geçmeyince biz düşük profilli 2.0×12 mm balon Guideliner yardımı ile lezyondan geçildi (Video 11). Bu balonun lezyonda şişirilmesi sırasında Guideliner lezyona doğru ilerletildi  (Video 12, Video 13, Video 14, Video 15, Video 16). Guideliner distal entübasyona rağmen  bir 3.0×12 Orsiro stent zor da olsa lezyona ulaştırıldı ve stent açıldı (Video 17). Final anjiyogram tatmin edici oldu (Video 18 Video 19 Video 20 ve Video 21).

 

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

Video 11

Video 12

Video 13

Video 14

Video 15

Video 16

Video 17

Video 18

Video 19

Video 20

Video 21

KoronerGaleriye geri dön

Other Coronaries