PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Kurs Programları

Kompleks Perkütan Koroner Girişim (PKG) alanında malesef çok az kitap ve görsel yayın araçları bulunmaktadır. Uzaktan bilgi ve deneyim paylaşım araçlarının yetersiz kaldığı durumlarda bizzat kompleks PKG yapılan merkezlerde küçük kurslarla alanında uzman profesyonellerle yüz yüze ve gerçek zamanlı vakalar tabanlı teorik ve pratik kurslar planlanmaktadır.