PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

İnsan Kaynakları

Proje hali hazırda gönüllülerle yürümektedir. Sponsor desteği ile canlı yayın gibi teknik konularda web ajans yetkilidir.