PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Canlı Vaka Sunumları

Kompleks Perkütan Koroner Girişim (PKG)’de yakında canlı vaka yayınları yapılacaktır. Kompleks PKG alanında deneyimli girişimsel kardiyologlarla donanımlı anjiyografi ünitesi bununan hastanelerden sizlere bağlanacağız. Kompleks PKG tekniklerinin canlı ve uygulamalı olarak gösterildiği, moderatör eşliğinde tekniklerin tartışıldığı; sizden gelen soru, öneri katkılarla zengin interaktif yayınlar izleyebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden geriye dönük olarak bu yayınları inceleyerek kendinizi kompleks PKG alanında geliştirmeniz de artık çok daha kolay olacak.