PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER

Kıvrımlı LCX-OM Darlığına
Kompleks PKG

Kıvrımlı LCX-OM: Çalışmayı inceleyin

Kliniğimize göğüs ağrısı nedeniyle başvuran 70 yaşında kadın hastaya, aynı yakınmalarla gittiği başka bir hastanede yapılan koroner anjiyografi sonrasında LCX-OM1 ve OM2’ye iki defa perkütan koroner girişim denenmiş. Malesef bu işlemlerin başarısız olunması üzerine hasta tarafımıza yönlendirilmiş.

instent restenoz
Tekrarlayan İnstent Daralması Vakasına Yaklaşım
diğer koronerler
Gereksiz safen grefti LİMA atrofisine neden olabilir ve en kötüsü de safen tıkanınca ortaya çıkar!
ostial lezyonlar
LAD Osteal Darlıkta Sol Ana-LAD Krosover Stentleme
sol ana koroner
LM PKG Sırasında Gelişen Akut Mitral Yetersizliğine Bağlı Kardiyojenik Şokun Yönetimi
diğer koronerler
Kıvrımlı sağ koroner için baştan AL-1 kılavuz kateter kullanımı
özgün teknikler
İskemi varlığında büyük koroner trombüslere nasıl yaklaşalım?
özgün teknikler
Hiçbir PKG kolay değildir: CİN gelişen hastaya PKG!
komplikasyonlar
Perkütan koroner girişim sırasında gelişen koroner rüptür ve intramiyokardiyal hematom olgusu
komplikasyonlar
Retrograd KTO PKG Esnasında Aort Diseksiyonu ve Radyal Rüptür: Komplikasyonların Yönetilmesi
kronik total oklüzyon
Bir Komplikasyon Vakası: LAD KTO PKG Esnasında Mikrokateter Ucunun Kopması
kronik total oklüzyon
LAD KTO PKG: Proksimal başlık belirsizliğinde hibrit yaklaşım
özgün teknikler
İyi açılamayan LM-LCX krosover stent sonrası gelişen İSR vakasına yaklaşım
ostial lezyonlar
LCX ostial lezyona kompleks PKG
kronik total oklüzyon
Distal başlıkta bifürkasyon olan RCA KTO’ya kompleks PKG
sol ana koroner
LAD osteal darlığa LM-LAD krosover stent yerleştirilmesi
instent restenoz
Akut Anterior Mİ ile Başvuran Tekrarlayan İSR Olgusuna Yaklaşım
özgün teknikler
Ao-diyagonal safen ven greftinden LAD darlığına PKG
özgün teknikler
Ters Kılavuz Tel Tekniğinde Değişiklik: Kısa Ters Kılavuz Tel Tekniği
kronik total oklüzyon
Sol Ön İnen Arter KTO PKG İşlemi
bifürkasyon işlemleri
Başarılı LCX Bifürkasyon Girişimi: Adım Adım Külot Tekniği
özgün teknikler
Kıvrımlı RCA’ya Kompleks PKG
kalsifik lezyonlar
Kalsifik RCA’ya Primer PKG
kronik total oklüzyon
LCX KTO İşlemi: Anterior Diseksiyon ve Reentri
özgün teknikler
Akut Anterior Mİ’de LİMA-LAD Greftine Kompleks PKG
kalsifik lezyonlar
Çoklu Damar ve Kalsifik LAD Darlığına Kompleks PKG
bifürkasyon işlemleri
DK-CRUSH Yöntemi ile Tedavi Edilen Bir Bifurkasyon Olgusu
diğer koronerler
LAD Osteal İSR ve İM Osteal Darlık: Tetrafikasyonda Kompleks PKG
sol ana koroner
Sol Ana Distali ve LAD KTO’ya Aynı Seansta Kompleks PKG
kronik total oklüzyon
LAD CTO ve Kıvrımlı LCX’e Kompleks PCI
diğer koronerler
Ortalama bir LAD PKG’nin akut tıkanma sonrası trajik dönüşümü: Koroner Rüptür
kalsifik lezyonlar
Kalsifik LAD Darlığına Kompleks PKG
instent restenoz
LAD Instent Restenoz ve LMCA’ya Kompleks PKG
komplikasyonlar
Kıvrımlı LCX-OM Darlığına Kompleks PKG
bifürkasyon işlemleri
LM-LCX-OM’de Çift Bifürkasyona Kompleks PKG